دکرال و طرح چوب

دکرال و طرح چوب بر روی انواع پروفیل

طرح های دکرال همگام با پیشرفت ساختمان سازی جایگاه وِیژه ای به خود اختصاص داده که برای پنجره ها,نمایی بسیار شیک را به ارمغان می آورد.


مزایای دکرال عایقی برای سطح آلومینیوم است که مانع اکسید شدن سطح آلومینیوم میشود و همچنین طرح های مختلفی به همراه دارد و جنبه دکوراتیو دارد.

دکورال آلومینیوم سیمرغ (1)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (9)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (8)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (7)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (6)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (5)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (4)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (3)
دکورال آلومینیوم سیمرغ (2)