رنگ الکترواستاتیک و رنگ کوره ای

رنگ پودری و الکترواستاتیک

خدمات رنگ پودری بر روی انواع پروفیل و قطعات آلومینیومی


الکترواستاتیک آلومینیوم سیمرغ